Äldrekontakt

Äldrekontakt förser äldre med socialt umgänge

Om Äldrekontakt

Äldrekontakt är en ideell förening som startades av familjen Gyll år 2008. Grundidén med Äldrekontakt är enkel. Föreningen sammanför äldre som är ensamma så att de får möjlighet att träffa nya vänner på äldre dar, i samma område. Ensamma äldre paras ihop i mindre grupper vilka Äldrekontakt tar med ut på fika en gång i månaden.

Till sin hjälp har de äldre två sorters volontärer: chaufförer och värdar. Chaufförerna bor i närheten och hämtar vid dörren. De fungerar som en stödjande arm och finns tillgängliga för att skapa trygghet. Värdarna bjuder in gruppen på fika och öppnar upp sitt hem med stojande barn, nyfikna hundar och hembakat kaffebröd.

Många av dem vi hjälper har ingen social samvaro alls och det kan ibland gå en hel vecka innan de pratar med någon annan människa. Att regelbundet få komma hemifrån och träffa sina nya vänner kan ge livsglädjen tillbaka. Ett extra plus är också mötet med den yngre generationen, nämligen våra volontärer.

Bakgrunden till affärsidén

Vänner, social gemenskap och aktivitet ger livet mening och håller oss friska även på äldre dagar. Detta är tanken bakom Äldrekontakt. Familjen Gyll såg att det fanns ett stort behov av att upprätthålla sociala kontakter på äldre dagar vilket de tog tillvara på. Idag kan många bo kvar i eget boende högt upp i åren med hjälp av insatser från t.ex. hemtjänst.

En baksida med att bli äldre är att det är lätt att bli isolerad i sitt hem när man börjar få det svårt med rörligheten. Om man inte kan eller vågar ta sig ut längre sträckor på egen hand, kan den bristande rörligheten bli ett stort hinder i vardagen. Om man dessutom inte har något privat nätverk till hjälp, och man överlevt sina vänner, kan isoleringen bli ödesdiger.

Isoleringen i sig leder också ofta till ytterligare nedsatt funktionsförmåga. Den blir början på en negativ hälsospiral med sämre hälsa och fler läkarbesök som följd. Social isolering ökar även risken för demens, depression, hjärt-kärlsjukdom och cancer. Äldrekontakt vill ge livsglädjen tillbaka och bryta denna nedåtgående hälsospiral innan den gått för långt.

Nästa steg

Äldrekontakt vill sprida sina lokala volontärnätverk till ytterligare orter i Sverige för att kunna hjälpa fler äldre. Föreningen söker därför volontärer som under en period vill agera ambassadörer för Äldrekontakt på sin ort och hjälpa föreningen med att:

1. Knyta kontakter med potentiella samarbetspartners inom äldreomsorg och sjukvård för att nå ut till ensamma äldre.
2. Sprida information om var Äldrekontakt finns på orten, och hur man kommer i kontakt, för att på så vis nå ut till volontärer som vill delta och hjälpa äldre där de bor. Kontakta gärna Äldrekontakt så berättar de mer!

Äldrekontakt sammanför seniorer som är ensamma