Animation med äldre

Animation som blåser liv i seniorers egna berättelser

Om Animation med äldre

Animation innebär inte bara tecknad film, det handlar även om att ge liv i fler bemärkelser. Detta spännande projekt med namnet Animation med äldre, har till syfte att ge seniorer ett lyft genom att låta dem skapa animerad film och bli filmstjärnor på äldre dagar!

Bakgrunden till affärsidén

Det började när Stanislaw Przybylski som är animatör utbildad vid Konstfack, jobbade i hemtjänsten i Eksjö. I det arbetet fick han idén om att låta de äldre skapa animerad film, helt och hållet deras egen. För att testa om projektet var genomförbart, bedrev Przybylski en förstudie tillsammans med Eksjö kommun och föreningen Eksjö Animation. Studien visade att de äldre var intresserade av animation och ville lära sig mer om konstformen.

Studien resulterade i att Przybylski startade det treåriga projektet ”Animation = göra livlig” tillsammans med Eksjö Animation som huvudman och med Allmänna Arvsfonden som huvudfinansiär. Med Przybylski och animatören Teresa Glad till hjälp, skapade seniorer i Eksjö kommun en animerad actionfilm med titeln ”Dramat på Tuvan”. Den visades senare i SVT tillsammans med en dokumentär om projektet.

Det lyckade projektet gav spridning till andra orter i Sverige såsom Örnsköldsvik, Husqvarna och Nässjö. År 2010 skapade Przybylski och Glad en animerad film tillsammans med seniorer i Huskvarna, och samma år fick Przybylski Eksjö kommuns kulturstipendium för sitt arbete med projektet.

Przybylski erbjuder projektplanering, projektledning, inspiration, föreläsningar samt kortare och längre aktiviteter. De äldre står alltid i fokus och ges möjligheten att uttrycka sig i såväl animerad film som i rörlig bild. Visionen är att kvalitetssäkra projektet så att det alltid är de äldre som bestämmer när man startar och driver den typen av projekt/aktiviteter.

Nästa steg

Idag driver Przybylskis ett eget företag där han erbjuder sina tjänster. Tanken är att utveckla idén till en självbärande verksamhet som han kan erbjuda äldre i hela Sverige.

Vidare hoppas Przybylski finna likasinnade att kunna arbeta med och för. Förhoppningen är att finna personer som jobbar med äldreomsorg eller kultur och tycker att våra äldre är en fantastisk resurs att ta tillvara. En förutsättning är att de arbetar långsiktigt med kultur för äldre och inte enbart tänker på att dra ner på de ”mindre nödvändiga” kostnaderna.

Samarbetspartner kan vara kommuner, landsting, privata aktörer inom äldreomsorgen, kultursektorn, filmbranschen eller varför inte privatpersoner med ekonomiska resurser. Tillsammans med andra vill Przybylski rulla ut röda mattor för fler och fler filmskapande seniorer runt om i Sverige!

Animation med äldre