Popcornmannen Poppe

Popcornmannen Poppe – det lekfulla popcornet som vill lära barn om känslor

Om Popcornmannen Poppe

Böckerna om Popcornmannen Poppe innehåller ett poppande pedagogiskt koncept som belyser både emotionell intelligens (EQ), social intelligens (SQ) och livskunskap paketerat på ett såväl charmigt som lekfullt sätt!

Popcornmannen Poppe är en barnboksserie vars syfte är att lära ut morallära och etik till barn genom lek och kreativt skapande. Här får barnen både reflektera, massera, rita, sjunga, skriva, svara på frågor, pyssla, dansa, poppa, baka, odla eller leka. I böckerna tränas barnens alla sinnen genom att de lekfulla övningsmomenten vävs samman med sagorna. Tillsammans med leken, blir sagorna om Poppe utvecklande berättelser om livet.

Utöver läran om moral och etik, har bokserien även för avsikt att lära ut emotionell igenkänning till barnen. På så vis minskar risken för konflikter mellan barnen då de får lära sig hantera, samt sätta ord på sina känslor. Genom lek och aktiviteter, uppmärksammar man ämnet känslor så att barnen får lära sig om dessa på ett naturligt och lustfyllt sätt.

Utöver böckerna om Popcornmannen Poppe, finns bland annat pysselaktiviteter, barnprodukter och mjukisdjur i samma tema till försäljning. Det finns även möjlighet att boka författarbesök, föreläsning, och värdegrundsstund. Webbshoppen finner du på hemsidan popcornmannenpoppe.se

Författaren

Författaren Charlotta har en gedigen bakgrund vad gäller arbete med barn, bland annat inom skola och socialt arbete. Utifrån sitt arbete har Charlotta utvecklat sitt författarskap som går ut på att skapa såväl pedagogisk som lustfylld läsning för barn i åldrarna 0-9. Genom författandet av barnboksserien Popcornmannen Poppe som både roar och lär ut, har hon utvecklat ett koncept som har en positiv effekt på barnens hälsa då risken för psykisk ohälsa minskar. Samtidigt tränas barnen emotionellt och socialt vilket bidrar till att stärka deras självförtroenden.

Bakgrunden till affärsidén

När Charlotta arbetade som pedagog, undervisade hon bland annat i ämnet etik. I hyllorna fann hon en del svartvitt material, men allt kändes knastertorrt. Hon ställde sig själv frågan: Hur entusiasmerar man små barn att lära sig om etik och EQ? Svaret blev att göra det lustfyllt, lekfullt, roligt och inspirerande. Genom att väva samman inlärningen med roliga moment såsom bakning, odling eller sång, insåg Charlotta att man lättare kunde skapa engagemang hos barnen. Ur denna idé föddes Popcornmannen Poppe och resten är, som man säger, – historia!

Nästa steg

Charlotta hoppas att fler skolor ska få upp ögonen för barnboksserien och införliva serien i sin undervisning. Förhoppningen är även att Popcornmannen Poppe ska få fler återförsäljare som vill ta del av böckerna och övrigt sortiment, liksom hitta fler privata kunder.

Genom boken Poppe Popcornmannen får barn lära sig om känslor